SPEED TEST internetu - licencjonowane narzędzie do pomiaru prędkości internetu w Lesznie i całym powiecie leszczyńskim

W jaki sposób powinien wyglądać miarodajnie przeprowadzony speed test w Lesznie - test szybkości łącza internetowego?

Aby przeprowadzić miarodajny speed test łącza internetowego w Lesznie, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii:

 1. Wybór odpowiedniego serwera testowego: Wybierz serwer testowy, który znajduje się blisko Twojej lokalizacji, aby minimalizować opóźnienia. Dobra praktyką jest wybrać serwer znajdujący się w Lesznie lub w pobliskiej okolicy.
 2. Sprawdzenie, czy nie ma innych urządzeń korzystających z sieci: Upewnij się, że nie ma innych urządzeń, takich jak smartfony, tablety czy komputery, które korzystają z sieci w tym samym czasie, ponieważ to może wpłynąć na wyniki testu.
 3. Przeprowadzenie testu kilka razy: Aby uzyskać bardziej dokładne wyniki, przeprowadź test kilka razy w różnych porach dnia, ponieważ ruch w sieci może się różnić w zależności od godziny.
 4. Zamknięcie niepotrzebnych programów: Zamknij wszystkie programy, które nie są potrzebne podczas testu, ponieważ mogą one wpłynąć na wyniki.
 5. Wykorzystanie odpowiedniego narzędzia: Użyj narzędzia do testowania prędkości internetu, takiego jak np. speedtest.net, ponieważ jest to narzędzie powszechnie używane i oferuje ono wiele serwerów testowych, które można wykorzystać.

Po wykonaniu tych kroków, przeprowadzenie testu powinno dać miarodajne wyniki prędkości Twojego łącza internetowego w Lesznie.

Do czego powinien przydać się test szybkości Internetu w Lesznie?

Test szybkości internetu w Lesznie to narzędzie, które pozwala na pomiar prędkości łącza internetowego. Przydać się może w wielu sytuacjach, między innymi:

 1. Wyborze odpowiedniego planu internetowego: Test szybkości internetu może pomóc w wyborze odpowiedniego planu internetowego, który będzie odpowiadał potrzebom użytkownika.
 2. Diagnozie problemów z internetem: Jeśli internet działa wolno lub występują opóźnienia, test szybkości internetu w Lesznie może pomóc zdiagnozować problem.
 3. Monitorowaniu prędkości internetu: Test szybkości internetu można regularnie wykonywać, aby monitorować prędkość łącza i upewnić się, że nie ma spadków prędkości, które mogłyby wpłynąć na jakość połączenia.
 4. Negocjowaniu z dostawcą internetu: Jeśli wyniki testu szybkości internetu w Lesznie są niskie, można użyć ich jako argumentu przy negocjowaniu z dostawcą internetu o poprawę prędkości łącza lub zmianie planu internetowego.

Wniosek jest taki, że test szybkości internetu jest bardzo przydatnym narzędziem, które pozwala użytkownikom na monitorowanie i diagnozowanie problemów z łączem internetowym, jak również na wybieranie odpowiedniego planu internetowego lub negocjowanie z dostawcą internetu.

Jaki typ danych o łączu zdobędziesz z pomocą odpowiednio wykonanego speed testu w Lesznie?

Odpowiednio wykonany speed test w Lesznie pozwoli na uzyskanie różnych typów danych związanych z prędkością łącza internetowego, takich jak:

 1. Prędkość pobierania (download): Jest to ilość danych, które można pobrać z internetu w jednostce czasu. Wynik podawany jest zazwyczaj w megabitach na sekundę (Mbps).
 2. Prędkość wysyłania (upload): Jest to ilość danych, które można przesłać z urządzenia do internetu w jednostce czasu. Wynik podawany jest zazwyczaj w megabitach na sekundę (Mbps).
 3. Opóźnienie (ping): Jest to czas, który upływa od wysłania żądania do internetu do momentu otrzymania odpowiedzi. Wynik podawany jest zazwyczaj w milisekundach (ms).
 4. Jitter: Jest to miara zmienności opóźnienia w sieci. Im mniejsza wartość jitteru, tym lepiej. Wynik podawany jest zazwyczaj w milisekundach (ms).
 5. Zawartość bufora: Jest to ilość danych, które mogą zostać przesłane w jednej chwili. Im większa wartość, tym większą ilość danych można przesłać w krótszym czasie. Wynik podawany jest zazwyczaj w megabajtach (MB).

Te dane pozwalają na zrozumienie jakości połączenia internetowego w Lesznie oraz na porównanie z innymi połączeniami internetowymi. Wyniki speed testu można również wykorzystać do negocjacji z dostawcą internetu lub do wyboru odpowiedniego planu internetowego.

O czym mówi nam szybkość pobierania danych tzw. download?

Szybkość pobierania danych, nazywana też prędkością pobierania (download), mówi nam o tym, jak szybko możemy pobierać pliki, strony internetowe, filmy, gry i inne treści z internetu na nasz komputer lub urządzenie mobilne. Wyrażana jest ona zazwyczaj w megabitach na sekundę (Mbps) lub w kilobajtach na sekundę (KB/s).

Im wyższa wartość prędkości pobierania, tym szybciej będziemy mogli pobierać pliki z internetu. Dla przykładu, jeśli mamy łącze o prędkości pobierania 50 Mbps, to będziemy mogli pobrać plik o wielkości 100 MB w czasie około 16 sekund.

Szybkość pobierania danych jest ważna dla wielu działań online, takich jak przeglądanie stron internetowych, oglądanie filmów i seriali na platformach streamingowych, pobieranie plików, granie w gry online i wiele innych. Im szybsze jest nasze łącze internetowe, tym szybciej będziemy mogli wykonywać te czynności i tym mniej czasu będziemy musieli poświęcać na oczekiwanie na pobieranie treści z internetu.

Na co wpływa duża szybkość pobierania danych?

Duża szybkość pobierania danych (tzw. download) ma wiele korzyści i wpływa na wiele aspektów korzystania z internetu. Oto kilka przykładów:

 1. Szybsze ładowanie stron internetowych: Im szybsze jest nasze łącze internetowe, tym szybciej ładować będą się strony internetowe, co przyczyni się do bardziej efektywnego korzystania z internetu.
 2. Szybsze pobieranie plików: Jeśli często pobieramy duże pliki, np. filmy, muzykę, gry czy oprogramowanie, to wysoka prędkość pobierania pozwoli nam na pobieranie tych plików w krótszym czasie, co zaoszczędzi nam czas i pozwoli na szybsze korzystanie z tych plików.
 3. Lepsza jakość strumieniowania wideo: Jeśli korzystamy z usług strumieniowania wideo, takich jak Netflix, YouTube czy HBO GO, wysoka prędkość pobierania pozwoli na oglądanie filmów i seriali w wysokiej jakości bez przerw i buforowania.
 4. Lepsze doświadczenie w grach online: Wysoka prędkość pobierania pozwoli na szybsze pobieranie gier i aktualizacji, co z kolei pozwoli na płynniejszą grę online bez przycinania i opóźnień.
 5. Lepsza praca zdalna: Wiele osób pracuje zdalnie i wymaga stabilnego i szybkiego połączenia internetowego, które pozwoli na płynną pracę, łatwe udostępnianie plików i korzystanie z aplikacji online.

Czym jest szybkość wysyłania danych tzw. upload?

Szybkość wysyłania danych, nazywana też prędkością wysyłania (upload), mówi nam o tym, jak szybko możemy przesłać pliki lub dane z naszego urządzenia na serwer internetowy, np. w przypadku przesyłania plików na chmurę lub wysyłania poczty elektronicznej. Szybkość wysyłania danych jest zazwyczaj wyrażana w megabitach na sekundę (Mbps) lub kilobajtach na sekundę (KB/s).

Im wyższa wartość prędkości wysyłania danych, tym szybciej możemy przesyłać pliki lub dane z naszego urządzenia na serwer internetowy. Dla przykładu, jeśli mamy łącze o prędkości wysyłania 10 Mbps, to będziemy mogli przesłać plik o wielkości 50 MB w czasie około 40 sekund.

Szybkość wysyłania danych jest ważna w wielu przypadkach, w których wysyłanie danych jest wymagane lub istotne. Przykładowo, wysoka prędkość wysyłania danych jest niezbędna w przypadku przesyłania plików na serwer, korzystania z usług chmurowych, wysyłania poczty elektronicznej z załącznikami, przesyłania plików przez Skype lub w przypadku przesyłania dużych ilości danych w ramach pracy zdalnej.

Zmierz szybkość swojego łącza internetowego w Lesznie, darmowym narzędziem speedtest do pomiaru prędkości transmisji upload i download

Co świadczy jitter - zmienność opóźnienia?

Jitter (ang. jitter - drganie) to miara zmienności opóźnienia (delay) w transmisji danych sieciowych. Oznacza to, że jitter określa, jak bardzo opóźnienie zmienia się w czasie w trakcie przesyłania pakietów danych. Jitter wyrażany jest zazwyczaj w milisekundach (ms) i jest jednym z najważniejszych parametrów wpływających na jakość połączenia sieciowego.

W przypadku, gdy jitter jest niski, opóźnienie pakietów jest stabilne i przewidywalne, co pozwala na płynną transmisję danych. Natomiast, gdy jitter jest wysoki, opóźnienie pakietów jest niestabilne i zmiennym, co powoduje problemy związane z jakością połączenia, takie jak przerywania dźwięku lub obrazu w przypadku transmisji wideo, zakłócenia w komunikacji głosowej, a nawet utratę pakietów danych.

Jitter jest szczególnie ważny w aplikacjach, które wymagają szybkiego przesyłania danych, takich jak transmisja strumieniowa wideo lub w przypadku transmisji głosowej w czasie rzeczywistym (np. w przypadku wideokonferencji lub rozmów telefonicznych przez internet Airmax). Dlatego ważne jest, aby testując jakość połączenia internetowego, uwzględniać także pomiar jittera.

O czym informują nas opóźnienia tzw. ping?

Opóźnienie, które mierzymy za pomocą polecenia ping, informuje nas o czasie, jaki upływa od wysłania zapytania (ping) przez nasz komputer do serwera internetowego, a następnie otrzymania odpowiedzi (pong) z tego serwera. Ping wyrażany jest zazwyczaj w milisekundach (ms) i jest jednym z najważniejszych parametrów wpływających na jakość połączenia sieciowego.

Opóźnienie (ping) informuje nas o szybkości przesyłania danych pomiędzy urządzeniem, z którego wykonujemy test, a serwerem internetowym. Im niższy wynik opóźnienia, tym szybciej nasze urządzenie może komunikować się z serwerem internetowym. W przypadku gier online, niski ping jest szczególnie ważny, ponieważ minimalizuje opóźnienia między naszymi ruchami, a tymi, które widzimy na ekranie.

Test ping jest również przydatny do diagnozowania problemów z siecią internetową. Jeśli ping jest wysoki lub zmienny, może to wskazywać na problemy z siecią, takie jak przeciążenie sieci, przeciążenie routera, zakłócenia lub problemy z połączeniem. W takim przypadku konieczne może być skontaktowanie się z dostawcą usług internetowych lub innym specjalistą ds. sieci, aby rozwiązać problem.

Czy wyniki speed testu w Lesznie są miarodajne?

Wyniki speed testu w Lesznie mogą być miarodajne, pod warunkiem, że test zostanie przeprowadzony w odpowiedni sposób oraz przy zachowaniu odpowiednich warunków technicznych. W celu uzyskania miarodajnych wyników speed testu należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

 1. Wybór odpowiedniego serwera testowego - Serwer, na którym przeprowadzamy test powinien być położony możliwie najbliżej naszej lokalizacji w Lesznie. Dzięki temu ograniczymy wpływ opóźnień związanych z odległością.
 2. Wyłączenie innych urządzeń i aplikacji korzystających z internetu - Podczas przeprowadzania testu należy wyłączyć wszystkie urządzenia i aplikacje, które korzystają z sieci internetowej, ponieważ mogą one wpływać na wynik testu.
 3. Odpowiednia jakość połączenia - W przypadku słabego połączenia internetowego, wyniki testu mogą być fałszywie niskie. Przed przeprowadzeniem testu należy więc upewnić się, że połączenie jest stabilne i o odpowiedniej jakości.
 4. Powtarzanie testów - W celu uzyskania bardziej miarodajnych wyników, warto powtórzyć test kilka razy i obliczyć średnią z wyników.

Warto również pamiętać, że speed test mierzy tylko szybkość połączenia internetowego w momencie testu, a nie jest wskaźnikiem jakości połączenia. Inne czynniki, takie jak jitter czy opóźnienie, mogą również wpływać na jakość połączenia internetowego.

O czym trzeba pamiętać, żeby test prędkości Internetu był wykonany właściwie?

 • Pobieranie wszystkich plików w tle to pewność, iż wiarygodność testu prędkości będzie naruszona - wobec tego upewnij się, czy wszystko pozostało wyłączone.
 • Dezaktywuj program antywirusowy na czas przeprowadzenia pomiaru, albowiem co poniektóre z tych systemów zabezpieczeń mają negatywny wpływ na wynik badania.
 • odłącz router WiFi od sprzętu rodzaju bridge (stacja bazowa).
 • Upewnij się, czy wersja przeglądarki z poziomu jakiej będziesz dokonywać pomiaru jest aktualna.
 • W przeglądarce, z jakiej będziesz dokonywać speed testu ma pozostać jedynie karta, jaka tego dotyczy - resztę trzeba zamknąć.
 • Jeżeli test szybkości będzie wykonywany na laptopie - podłącz prąd, inaczej wynik może być zaniżony nawet o 30%(!)
 • Upewnij się, iż wyłączyłeś wszelkie programy nim rozpoczniesz test - VPN, funkcjonujące w tle tak dalej.
 • Jeżeli do stacji bazowej (bridge) są podłączone także inne sprzęty (np. konsola) - także trzeba je odłączyć.

Speedomat Leszno - Licencjonowany Test Szybkości Internetu
Opinie użytkowników z Leszna

4.4/5.0 - ilość ocen: 1455

"Leszno i solidna sieć? To połączenie długo wydawało mi się nieprawdopodobne. Sprawdziliśmy kilku dostawców i w każdym przypadku jakość usług pozostawiała wiele do życzenia. Na szczęście trafiliśmy na tą firmę, co okazało się najlepszym wyborem, jakiego mogliśmy dokonać. Załatwienie niezbędnych formalności nie zajęło nam wiele czasu. Już po podłączeniu okazało się, że to najlepsza sieć dla domu. Łącze działa bez zarzutu. Transmisja danych jest rzeczywiście wystrzałowa. Choćbym chciała to nie mam do czego się przyczepić. Nawet w owym czasie, kiedy oglądamy jakiś film wszystko działa bez zarzutów. Olbrzymi walor za jakość obsługi konsumenta. Żadne nasze pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Wszystko gruntownie nam wytłumaczono. Pomocniczym walorem oferty jest naturalnie atrakcyjna cena."

Bogusław / 2023-03-25

"Przygodę z tą firmą rozpocząłem rok temu. Leszno długo nie zapewniał ściśle mówiąc porządnego łącza, co owocowało tym, iż testowałem usługi wielu dostawców. Żadna nie realizowała swoich obietnic. Połączenie było kiepskie, niestabilne, szybkość w zasadzie mierna. Wszystko się zmieniło, kiedy tak właściwie trafiłem na tą . Ekspresowo okazało się, że ten światłowód był oszałamiającym wyborem. Dostęp jest dwudziestoczterogodzinny, nie zdarzają się żadne przerwy. Szybkość wnikliwie taka, jak obiecali. Nareszcie bez kłopotu mogę wysłać nawet gigantyczny plik. Także oglądanie filmów stało się autentyczną przyjemnością. Nie muszę niepokoić się tym, że w trakcie seansu połączenie się zatnie lub drastycznie zwolni. Komfort obfity. Moim zdaniem trudno o poprawniejszą opcję dla domu. Mam również bliskich, jacy zdecydowali się na pakiet dla biznesu. Również nie narzekają."

Czesław / 2023-02-03

Dołącz recenzję


© 2023